trwa ładowanie strony...
Slide 1

 Green Energy 

PROFESJONALNE NISZCZENIE DOKUMENTÓW

NOWY ODDZIAŁ SŁUPSK UL. SŁONECZNA 15A tel. 603-547-255

Slide 2

 Green Energy 

ODPADY EKSPLOATACYJNE

ODPADY CHEMICZNE

Usługi

service-bgOdbiór dokumentów

dokumenty niearchiwalne, dokumentacja biurowa z danymi osobowymi itp.


Utylizacja sprzętów

sprzęt komputerowy, drukarki, monitory itp.


MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

sprzęt biurowy, tonery, kartridże, dyskietki itp.


SPRZĘT AGD I RTV

lodówki, pralki, zmywarki, suszarki itp.


ODPADY CHEMICZNE

 


DECYZJE I CERTYFIKATY

Decyzje: transport , zbieranie
Zaświadczenia: szkolenie ABW
Poświadczenia: Poufne i Tajne, Traktat Północnoatlantycki, Unia
Certyfikaty: Niszczarka, RZETELNA FIRMA

Odbieramy:

- dokumenty niearchiwalne
- sprzet IT, teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, laptopy, notebooki, monitory, akcesoria komputerowe, drukarki, faksy, telefony, itp.),
- sprzet audiowizualny (odbiorniki telewizyjne, radiowe, itp.),
- wielkogabarytowe urzadzenia gospodarstwa domowego (chlodziarki, zamrazarki, pralki, lodówki, mikrofalówki, zmywarki, kuchenki, itp.),
- malogabarytowe urzadzenia gospodarstwa domowego (czajniki, odkurzacze, zelazka, itp.)
- materialy eksploatacyjne (tonery, kartridze, dyskietki, plyty CD …)
- elektronika inna (kable, przewody, podzespoly elektroniczne, elektronika samochodowa, baterie, akumulatory …)
- odpady farb, lakierów, odczynniki chemiczne
- inne odpady


W zakresie świadczonych przez nas usług odbioru i niszczenia dokumentów niearchiwalnych usługa obejmuje:

- załadunek dokumentacji do plombowanych worków;
- przewóz dokumentacji do miejsca zniszczenia;
- zniszczenie dokumentacji na profesjonalnej maszynie niszczącej w czwartej klasie tajności zgodnie z normą DIN 66399;
- nasze maszyny: belownica,niszczarka 
- wystawienie protokolu (certyfikatu) zniszczenia dokumentacji.

W zakresie świadczonych przez nas usług dotyczących odbioru i utylizacji innych rodzaju odpadów usługa obejmuje:

- ważenie wagą elektroniczną w firmie zlecającej usługę,
- załadunek przeprowadzony przez naszych pracowników,
- transport samochodami dostawczymi i ciężarowymi do siedziby naszej firmy,
- unieszkodliwianie nośników danych oraz dokumentów,
- transport do zakładów utylizacji i odzysku lub unieszkodliwienia odebranych odpadów,
- przekazanie odpowiednich dokumentów potwierdzających wykonanie usługi (sporządzenie Karty Przekazania Odpadu).


Zapraszamy do współpracy:

 • firmy i instytucje, które posiadają dokumenty niearchiwalne do utylizacji;
 • firmy oraz instytucje państwowe, które posiadają odpady elektryczne i elektroniczne do zagospodarowania,
 • producentów sprzętu oraz podzespolów elektronicznych,
 • instytucje samorządowe, które prowadzą gminne punkty zbiórki odpadów,
 • sieci handlowe zajmujące się dystrybucją sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zakłady komunalne, które prowadzą odbiór sprzetu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • sprzedawców hurtowych i detalicznych, którzy po wejsciu w życie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stali sie podmiotami zbierającymi odpady, a także firmy zajmujące się serwisowaniem sprzętu AGD, RTV oraz komputerowego.


Wszystkim wymienionym podmiotom gwarantujemy:

 • gwarancję jakości wykonywanych usług,
 • kompleksową obsługę w zakresie odbioru odpadów,
 • dogodny termin odbioru zużytych urządzeń,
 • stałą i stabilną wspólpracę na partnerskich zasadach,
 • kompetentną, miłą i terminową obsługę,
 • dostosowany do potrzeb Klienta model wspólpracy, wsparcie merytoryczne w zakresie gospodarki odpadami,
 • dogodne warunki finansowe.


Współpracujemy:

 • z odbiorcami indywidualnymi oraz małymi i dużymi firmami, które posiadają odpady elektryczne i elektroniczne do zagospodarowania.
 • z instytucjami, które zobowiązane są do niszczenia dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2012 r.


Naszymi kontrahentami są m.in.:

 • Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie.
 • Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.
 • Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy. Delegatura w Koszalinie.
 • Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy. Delegatura w Kołobrzegu.
 • Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy. Delegatura w Lubieszynie.
 • Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie.
 • Wszystkie urzędy skarbowe w województwie zachodniopomorskim.
 • firma DOKUMENT Biuro Archiwalne - Depozyt Akt Sp. z o.o. na ul. Mieszka I-go 5A 75-124 Koszalin wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Współpracujemy z firmą DOKUMENT Biuro Archiwalne - Depozyt Akt Sp. z o.o. na ul. Mieszka I-go 5A 75-124 Koszalin. Działającą na podstawie ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2016 poz. 1506) legitymującą się zaświadczeniem 2/2006 o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych wydanym przez Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie.
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
 • Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, Koszalin


UMOCOWANIA PRAWNE

 Posiadamy aktualne decyzje dotyczące odbioru,transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydane przez Prezydenta Miasta Koszalina (Ws-II-4.6233.4.2018.BO). Nasza działalność spełnia wymogi wynikające z przepisów określonych Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). 


BEZPIECZEŃSTWO

 • Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność danych;
 • Ponosimy pełną odpowiedzialność za odebrane dokumenty oraz wszelkie nośniki danych.